تاثیر تمرکز مشتری بر ریسک پذیری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر تمرکز مشتری بر ریسک پذیری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

علی‌اصغر بختیاری ۱* رضا داغانی۲

۱.دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری, دانشگاه شهاب دانش

۲.دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس

     * ایمیل نویسندۀ مسئول: alibakhtiary1386@gmail.com    

The effect of customer concentration on risk-taking in companies listed on the Tehran Stock Exchange

Ali Asghar Bakhtiari *۱, Reza Daghani ۲ 

۱ Accounting Group, Shahab Danesh University

۲Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Shahab Danesh University

Email: alibakhtiary1386@gmail.com

چکیده

درک عواملی که بر ریسک­پذیری شرکت تأثیر می­گذارد در ادبیات مالی جایگاه ویژه ای دارد از آن جهت که رابطه مشتری و شرکت، یکی از مهم‌ترین موضوع های مرتبط با عملیات تجاری است. طبق نظریه قدرت چانه‌زنی استدلال شده است تمرکز مشتری بر ریسک­پذیری تاثیرگذار است. بنابراین در این مطالعه به بررسی تأثیر ساختار پایگاه مشتری بر ریسک­پذیری تأمین­کنندگان شرکت پرداخته می­شود. با استفاده از اطلاعات ۱۳۱ شرکت­ پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ و استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی باکنترل اثرات سال و صنعت نتایج تحلیل­های انجام شده نشان می­دهد تمرکز مشتری بر ریسک پذیری شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد. در نتیجه تمرکز بر مشتریان بزرگ به طور قابل‌توجهی بر رفتارهای ریسک‌پذیر شرکت تأثیر می‌گذارد و آن را کاهش می دهد.

کلمات کلیدی: تمرکز مشتری، ریسک پذیری شرکتی, قدرت چانه زنی، عملکرد

طبقه بندی موضوعی,G25,G12

 

The factors with the impact on the company’s risk-taking are a major subject in finance literature and the customer-supplier relationship is one of the most important issues related to the business operations of companies. The existing literature of bargaining power theory argues that customer focus has an effect on risk-taking. Therefore, in this study, we study the impact of the the customer based on the risk-taking of the company’s suppliers. By using 131 listed companies in the Tehran Stock Exchange during the period from 2011 to 2019 and using an ordinary square estimator and fixed year and industry effects, the results show that customer focused has a negative and significant effect on the company’s risk-taking. As a result, the concentration on a supplier’s customer significantly affects its risk-taking behaviors.

Keywords: customer, corporate risk-taking, bargaining power, performance.

JEL:G25,G12

بختیاری علی اصغر ، داغانی رضا (۱۴۰۰)، تاثیر تمرکز مشتری بر ریسکپذیری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، نشریه تحلیل مالی، ۵(۲)،۴۱-۶۲

Bakhtiari A.A., Daghani R. (2022), The effect of customer concentration on risk-taking in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Journal of financial analysis, 5(2),41-62

 

دریافت فایل مقاله

بازدیدها: ۴

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*