چه موضوع هایی در این نشریه برای چاپ مقاله ها در نظر گرفته می شود؟

موضوع های این نشریه براساس تصمیم هیات تحریریه  ارایه خواهد شد. طبق آخرین صورت جلسه هیات تحریریه نشریه، حوزه های  عام نشریه در مورد مسایل مالی شرکتی، مسایل مالی اقتصاد، حسابرسی و کیفیت آن ، گزارشگری مالی و کیفیت آن ، استانداردهای گزارشگری مالی وساختارهای بازار های مالی و پولی  است . البته موضوع های خاص هر شماره در صفحه اول وب سایت نشریه ارایه شده است .

آیا مقاله هایی که در همایش های داخلی و خارجی ارسال شده اند، قابل ارسال برای این نشریه است ؟

مسلما ارسال مقاله برای همایش، می تواند بر کیفیت آن بیفزاید مشروط بر آنکه مقاله مورد داوری قرار گیرد. برخی از همایش یا کنفرانس ها دارای کیفیت خوبی  هستند و در صورتی که مقاله های ارسالی در آنها در نشریه دیگر به چاپ نرسیده باشد ، پس از تایید اعتبار همایش ارسالی و ارایه نسخه مقاله قبل و پس از ارایه در همایش ( نسخه ویرایش شده بعد از نظرات داوری همایش) امکان چاپ در نشریه را دارد. مضاف بر آنکه نشریه هر سالی برخی از همایش های مورد تایید را اعلام خواهد نمود.

امکان ارسال چند مقاله توسط یک مولف/ مولفان وجود دارد؟

با توجه به آیین نامه نشریه، هر سال یک مقاله از یک مولف/ مولفان به چاپ خواهد رسید و در صورتی که مقاله دیگری ارسال شود  و مورد پذیرش قرار گیرد در نوبت چاپ سال های آتی ( بدون اولویت) قرار خواهد گرفت.

آخرین شماره چه زمانی چاپ خواهد شد ؟

پس از انجام تمام مراحل ویراستاری، بطور معمول در حدود ۲ ماه از تاریخ اعلام آخرین نشریه، مورد انتشار الکترونیکی قرار خواهد گرفت.

نحوه اشتراک نشریه چگونه است؟

صورت تمایل به اشتراک نشریه؛ خواهشمند است پس از واریز وجه موردنظر به شماره‌حساب یا شماره کارت یا از طریق بخش کاربری  رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده‌ی ضمیمه شده، فکس و یا به آدرس ایمیل نشریه ارسال نمایید و اصل فیش را نزد خود نگه دارید.

نامه پذیرش مقاله چه زمانی و چه به افرادی ارایه می شود؟

طبق آیین نامه نشریه، مقاله های تایید شده هیات داوران و سر دبیر نشریه، به نام نویسنده مکاتبه کننده و با ذکر نام سایر نویسندگان در تاریخ تایید تهیه و ارسال می شود.

بازدیدها: ۱۱۸