لیست همایش های مورد تایید هیات تحریریه نشریه تحلیل مالی به شرح زیر است :

مشارکت در برگزاری کنگره ” آسیب شناسی آموزش در نظام پولی و مالی کشور /Banket 2019 ”   www.banket.ir 
حامی رسمی نخستین همایش  رتبه بندی و ریسک اعتباری  ۲۰۱۸ www.crcr.ir    CRCR
  شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران www.isfacc.ui.ac.ir
همایش بهبود کیفیت و تامین مالی در صنعت گردشگری  IQFt2018    www.qtourism.ir
imageedit_6_4911573547  (MEDU 2017)  iهمایش تامین مالی در آموزش عالی کشور  برای جزئیات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه نمایید

www.meducate.ir 

logo2۱۵ همایش ملی حسابداری ایران
دومین همایش بهبود کیفیت و تامین مالی در صنعت گردشگری  IQFt2019    www.qtourism.ir

 

بازدیدها: ۴۶۴