مشخصات نشریه


 نشریه تحلیل مالی دارای پروانه انتشار رسانه به شمار ه۷۸۶۴۱ به تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ در زمینه اجتماعی، اقتصادی  و ترتیب انتشار دو فصلنامه به صاحب امتیاز آقای رضا داغانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.


اطلاعات نشریه

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: دکتر رضا داغانی

مدیر اجرایی: محمد شادمانی

ســردبیـــر: دکتر حمیده اثنی عشری

مدیر داخلی: صحرایی

هیأت تحریریه :

 • جناب آقای دکتر مسعود عزیزخانی:University of Tasmania
 • جناب آقای دکتر قاسم بولو: دانشگاه علامه طباطبایی
 • سرکار خانم دکتر حمیده اثنی عشری: دانشگاه شهید بهشتی
 • جناب آقای دکتر ناصر مکارم: The University of Aberdeen
 • سرکار خانم دکتر مژگان رباط میلی: سازمان بورس و اوراق بهادار
 • جناب آقای دکتر سعید همایون: University of Gavle
 • جناب آقای دکتر محمد رضا عربی University of Southampton
 • جناب آقای دکتر اکبر فرجی ارمکی: جمعیت توسعه علمی ایران
 • جناب آقای دکتر مصطفی خانبیگی : C.N.M
 • جناب آقای دکتر رضا حصار زاده: دانشگاه فردوسی مشهد
 • جناب آقای دکتر فخرالدین محمدرضایی : دانشگاه خوارزمی
 • جناب آقای دکتر سید مصطفی علوی:دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • سرکار خانم دکتر محبوبه جعفری، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

تماس با ما :

شماره تماس: +۹۸(۲۱) ۲۶۶۵۷۱۲۹

رایانامه : sumbit/@ijfa.ir


 

بازدیدها: ۱۴۶۰