نشریه تحلیل مالی

این نشریه از آغاز با تکیه بر مشی آگاهی بخشی و با وفاداری  به رسالت های علمی در صدد افزایش آگاهی حرفه مالی، حسابرسان، دانشجویان و اساتید گرانقدر تشکیل شده است. به طوری که سعی دارد به مانند پلی میان آنان، ارتباط علمی لازم را برقرار کند. در این راستا در حد وسع و تکلیف خود نگاهی به رشد و توسعه دانش مالی داشته و موجبات تعالی آن را در چشم داشت خود محفوظ می دارد. ارائه مقالات و پرداختن به مسائل مالی و اقتصادی در حوزه بازارهای مالی  از جمله اهدافی است که نشریه برای خود قائل بوده و می کوشد که به رسالت های خود جامه تحقق بپوشاند. مهم ترین راهبرد نشریه تلاش نظام مند برای ایفای مسئوولیت خود در مورد نشر دانش و ترویج  آگاهی هایی است که از قرون متمادی بر دوش اندیشمندان در نهادهای علمی بوده و خواهد بود.
بر این اساس، نشریه تحلیل مالی در طول حیات خود، در این راه خطیر گام برداشته و سعی دارد در ارتقای بینش مخاطبان خود سهم به سزایی داشته باشد.

مشخصات نشریه


شایان ذکر است نشریه تحلیل مالی دارای پروانه انتشار شمار ه۷۸۶۴۱ به تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ در زمینه اجتماعی، اقتصادی  و ترتیب انتشار دو فصلنامه به صاحب امتیاز آقای رضا داغانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.


 

خدمات مورد ارایه نشریه به شرح زیر خواهد بود

۱- دریافت مقاله ها علمی از نویسندگان و ارسال در فرآیند ارزیابی و انتشار مقالات مصوب هیات تحریریه

۲- ارسال شماره های تدوین شده نشریه برای نویسندگان و مخاطبان نشریه

۳- ارایه خدمات نشریه تحلیل مالی به حامیان معنوی و مالی نشریه نظیر نهادهای، شرکتها و موسسات معتبر پس از تایید هیات تحریریه

با آرزوی همکاری

مدیر مسئول نشریه

 

بازدیدها: ۱۱۶