ارائه مدل‏های عملیاتی تامین‌مالی مبتنی بر ابزارهای نوین بدهی در آموزش‌عالی

محمد مهدی بحرالعلوم۱ ، نگار قوامی‌پور۲

۱ استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران(نویسنده مسئول)

۲ کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

ارتباط با نویسنده مسئول: m.bahrololoum@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۸/۰۷/۱۳۹۶  تاریخ انجام اصلاحات: ۲۳/۰۷/۱۳۹۶   تاریخ پذیرش: ۰۴/۰۹/۱۳۹۶

Provide operating models based on modern debt instruments in higher education

Mohammad mehdi Bahrololoom۱*   Negar Gavamipoor ۲ 

  1. Assistant professor finance and banking group, Allameh Tabatabaei University -Corresponding author
  2. Master of Financial Management, Allameh Tabatabaei University

     Email: m.bahrololoum@gmail.com

  Received:15/10/2017,Revised:10/10/2017,Accepted:25/11/2017


چکیده

نظر به رشد تقاضا در جامعه برای خدمات آموزشی و بین‏المللی شدن نظام آموزش عالی، التزام به کیفیت در ارائه خدمات به عنوان یک فاکتور کلیدی موفقیت نیازمند تامین مالی کارآمد فعالیت‏ها و برنامه‏ها در موسسات آموزش عالی است. در این راستا مقاله حاضر به  آسیب‏شناسی روش‏های متعارف تامین مالی در دانشگاه و موسسات آموزش عالی و در نهایت ارائه مدل‏های عملیاتی با بهره‏گیری از ابزارهای نوین تامین مالی بازار سرمایه می‏پردازد. تامین مالی به پشتوانه دارایی‏ها و وجوه نقد دریافتنی موسسات آموزش عالی همراستا با سیاست‏های کلان مبنی بر خوداتکایی نظام آموزش عالی است، از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی و با هدف رفع کاستی‏های نظام تامین مالی متعارف به طراحی مدل عملیاتی اوراق وقفی، اوراق بهادار به پشتوانه وام‏های دانشجویی و نهایتا اوراق اجاره با لحاظ محدودیت‏ها و ملاحظات قانونی مربوطه می‏پردازد.

کلمات کلیدی: تامین‌مالی، ابزار بدهی، آموزش عالی، آسیب‌شناسی، تامین مالی خصوصی

 

Due to the increasing demand in the society for educational services and the internationalization of the higher education system, obligation to quality in providing services as key success factors requires efficient financing activities and programs in higher education institutions. In this regard, this paper investigates the pathology of conventional financing methods in universities and higher education institutes, and ultimately presents operating models using modern capital market instruments. Financing backed assets and cash from receivables of higher education institutions are in line with the strategic policies of self-reliance of the higher education system. Accordingly, this research uses a descriptive approach and pursues the goal of overcoming the deficiencies of conventional financing  system through the design of an operational model of endowment securities, student loans asset-.backed securities and ijara securities with considering the associated restriction and provisions

Keywords: financing, debt instrument, higher education, private financing


Negar Gavamipoor Mohammad mehdi Bahrololoom. Provide operational models based on modern debt instruments in higher education . Journal of Financial Analysis , ۲: ۳۰-۳۹, ۲۰۱۸. (IF=.001)
[BibTeX] [Download PDF]
@article{ mohammad mehdi bahrololoom۲۰۱۸,
  title={ Provide operational models based on modern debt instruments in higher education },
  author={ Mohammad mehdi Bahrololoom, Negar Gavamipoor },
  journal={ Journal of Financial Analysis },
  year={2018},
  pages={30--39},
  publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۲۶۶

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*