ارتباط سلامتی با نوسانات اقتصادی در استان های ایران

ارتباط سلامتی با نوسانات اقتصادی در استان های ایران

 فریده صادقیان فرد

کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)

ارتباط با نویسنده: fsadeghianf/@gmail.com

 


The Relationship between Health & Economics Fluctuations in Iran’s Provinces

Farideh Sadeghian Fard (corresponding Author)

MSc in economy, faculty of economy, University  of  Tehran

Received 3/22/2019, Revised 9/2/2020, Accepted 18/09/2020

 

چکیده

مطالعات بسیاری در مورد چگونگی ارتباط سلامتی و ادوار تجاری انجام شده است، اما مطالعات کمتری، برای بررسی دقیق­تر ارتباط مرگ ­و­میر با ادوار، مرگ­ و میر را به گروه­های کوچک­تر و دقیق­تر تقسیم کردند. در این مطالعه نیز برای بررسی جزئیات ارتباط انواع مرگ ­و میر و نوسانات ادواری تجاری، از مدل روهم۲۰۰۰ [۱]و روش پنل استفاده شده است. برای انجام این تخمین، از آمار مربوط به مرگ­و میر به تفکیک علل، از سازمان ثبت احوال برای سال­های ۱۳۹۰-۱۳۹۴، آمار مرگ ­و میر به تفکیک جنسیت از مرکز آمار برای سال­های ۱۳۸۷-۱۳۹۴ و آمار مرگ­ و میر به تفکیک سن از مرکز آمار برای سال­های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵در استان­های ایران استفاده شده است. در این مدل ارتباط بین نرخ بیکاری (متغیر مستقل اصلی) و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر مستقل مکمل با نرخ مرگ و میر به تفکیک (متغیر وابسته) بررسی می­شود. نتایج تحقیق نشان داده است ارتباط مرگ ­و میر به تفکیک علل و ادوار برای دو دسته از انوع آن معنی­دار  بوده که  مرتبط با سوانح و بیماری­های گوارشی است.

ارتباط مرگ­ و میر بر اساس سوانح و ادوار هماهنگ است، در حالی که ارتباط بین مرگ­و میر به دلیل بیماری­های گوارشی و ادوار هماهنگ نیست. ارتباط مرگ­ ومیر زنان و ادوار غیر معنی­دار است، ولی مردان از رونق متاثر می­شوند و مرگ­ومیر گروه سنی ۱۵ تا ۴۴ سال ادواریست، در حالی که ارتباط بین مرگ­ومیر افراد ۴۴ تا ۶۵ سال و بالای ۶۵ سال با ادوار بی­معنی است.

 

Several studies have addressed the relation between human health and economic fluctuations.  In this regard, some studies have been divided mortality into smaller groups to be able to investigate the relationship between mortality and the cycles more accurately. The present study uses the panel method adapted from Ruhm(2000). The mortality statistics, have been taken from the “national organization for civil registration” records from 2011 to 2015, the mortality statistics based on the gender factor have been taken from the “Statistical Center of Iran” records from 2008 to 2015 and the mortality statistics based on the age factor have been taken from the statistical center records from 2006 to 2015, for all the provinces in Iran, except for Alborz. In reseach model, the relationship between the unemployment rate (the independent variable), the gross domestic product per capita (the complementary independent variable) and the mortality rate (the dependent variable) are tested. The results show that mortality due to accident is procyclical. However digestive disease is not procyclical. The relationship between women’s mortality and the cycles is not significant, While men have been affected from Economic prosperity in economic. People from 15 to 44 years old are affected from Economic prosperity, the relationship between cycles and mortality is not significant for 44 to 65 and more than 65 years old.

Keywords: Economic fluctuations. Mortality rate. gender. Age

کلمات کلیدی: نوسانات اقتصادی، نرخ مرگ و میر، جنسیت، سن.

فایل کامل مقالهdownload (1)

 

بازدیدها: ۶۵

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*