تحلیلی بر شاخص عدم قطعیت جهانی

تحلیلی بر شاخص عدم قطعیت جهانی

احمدرضا روشن

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ارتباط با نویسنده: pendar1234 gmail.com


An Analysis of World Uncertainty Index 

Ahmadreza Roshan *

Institute for research and planning in higher education (corresponding Author)

Received 23/06/2020, Revised 9/9/2020, Accepted 26/9/2020


چکیده

«عدم قطعیت» نشانگر موقعیتی ابهام­آلود، نامعلوم و نامشخص است که تردید در مورد یک پدیده و نبود دانش کافی برای حدس رویدادهای آینده را انعکاس می­دهد. عدم قطعیت، نمایانگر وضعیتی است که اطمینان در مورد مشخصات یک واقعه و اینکه چه پیشامدهایی رخ می­دهد، وجود ندارد. عدم قطعیت در واقع، عدم توانایی ما در مورد تشخیص پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یا تعیین احتمال پیامدهای یک رخداد را نشان می دهد.

هدف این مقاله معرفی و تحلیل شاخص عدم قطعیت جهانی( WUI ) است که توسط سه تن از محققان صندوق بین المللی پول معرفی شد. شاخص عدم قطعیت جهانی هر سه ماه یک بار به روز رسانی می شود. بر پایه آخرین آمار مربوط به سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ ، شاخص WUI نشان می دهد کشورهایی که در وضعیت عدم قطعیت بیشتری هستند تا حدود زیادی متأثر از ویروس کرونا و بیماری کووید ۱۹ هستند. شاخص عدم قطعیت برای آمریکا، چین و ایتالیا به ترتیب برابر  است با ۰.۷۴۷ و  ۰.۵۶۵ و ۰.۵۴۶ و  برای ایران معادل  ۰.۴۸۷ محاسبه شده است.  دنیای پیش روی ما، به احتمال بسیار، شاهد رویدادهای عدم قطعیت خواهد بود به طوری که با وضعیت متناقضی روبرو هستیم یعنی به موازات افزایش دانش بشری عدم قطعیت ها هم بیشتر می شوند. شاید یک دلیل این امر، این باشد که عدم قطعیت ها از دانش ما پیشی می­گیرند. مقادیر شاخص عدم قطعیت جهانی از سال ۱۹۵۵میلادی به بعد نشان می دهد که این شاخص از سال ۲۰۱۲ جهش های بیشتری داشته است. این موضوع، گواهی می­دهد که عدم قطعیت در دنیای ما به شکل روزافزونی به یک واقعیت ملموس و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. ضمن اینکه شواهد متعددی بر استمرار و تشدید عدم قطعیت در آینده دلالت دارد، بشریت باید با رویکردی انتقادی نسبت به شناخت همه جانبه و عمیق علمی آن مبادرت ورزد و به دنبال راهکارهایی برای ریشه یابی عدم قطعیت جهانی باشد. در عین حال، با تقویت تاب آوری و انعطاف پذیری خود، برای زندگی با عدم قطعیت های اجتناب ناپذیر، آمادگی داشته باشد.

کلمات کلیدی: عدم قطعیت، اندازه گیری عدم قطعیت، شاخص عدم قطعیت جهانی، سیاستگذاری در شرایط عدم قطعیت.

Uncertainty” refers to an unknown, indeterminate situation, and the indecision about a phenomenon and the lack of sufficient knowledge to guess future events. Uncertainty is a condition in which we are unsure about the specifics of an event and what is happening. Uncertainty, in fact, shows our inability to determine the probability or consequences of an incident . Our future world is likely to witness more and more uncertainties. Interestingly, we are faced with a contradictory situation, which means that in parallel with the increase in human knowledge, uncertainties are likely to increase. Perhaps one reason for this is that uncertainties outweigh our knowledge.
The purpose of this article is to introduce the World Uncertainty Index (WUI), which was recently introduced by three IMF researchers. The World Uncertainty Index is updated every three months. This index is between 0 and 1, and a larger number means more uncertainty, and a smaller number means less uncertainty. According to the latest data from the first quarter of 2020, the WUI index shows that countries with more uncertainty are largely affected by the coronavirus and COVID-19. For example, the uncertainty index for the United States, China, and Italy respectively is 0.747, 0.565 and 0.546 and 0.487 for Iran.
According to the Global Uncertainty Index from 1955 onwards, this index has jumped further since 2012. This proves that uncertainty in our world has become increasingly tangible. At the same time, there is ample evidence that the uncertainty will continue to intensify in the future, and that humanity must prepare itself to live with increasing uncertainties by strengthening flexibility.

نحوه رفرنس دادن

احمدرضا روشن(۱۳۹۹) تحلیلی بر شاخص عدم قطعیت جهانی، نشریه تحلیل مالی،۴(۱).۲۰-۳۹

Roshan Ahmad., (2020) An Analysis of World Uncertainty Index , Journal of financial Analysis ,4(1),2-39

 

فایل کامل مقالهdownload (1)

 

بازدیدها: ۱۲۰

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*