پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SMES)

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SMES)

امین مینا جویباری ۱کامران بابادی۲

۱,۲کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

ارتباط با نویسنده مسئول:Babadi89@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۰۷/۰۶/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۱۸/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۲۰/۰۶/۱۳۹۷


Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium Enterprises -SMES

 Amin Mina Jouybari۱* , Kamran Babadi۲

۱-Master of Accounting at University of Mazandaran.Corresponding Author 

۲-Master of Accounting at University of Mazandaran.

Email:BABADI89@YAHOO.COM

Received 29/08/2018, Revised 09/09/2018, Accepted 11/09/2018


چکیده

با توجه به شرایط فعلی بازار در جهان، شرکت های کوچک و متوسط در معرض توجه بسیاری از سرمایه گذاران قرار دارند. در نتیجه این شرکت ها در برخی از کشورها به تهیه و ارائه گزارشگری مبتنی بر استانداردهای بین المللی اقدام کردند. این پژوهش با رویکردی نقادانه گزارشگری بین المللی را برای این نوع شرکت ها بررسی می کند. علاوه بر این تلاش دارد تا چارچوب نظری مفیدی برای تصمیم گیری بهتر نسبت به توسعه و پیاده سازی استاندارد های بین المللی در قالب گزارشگری در شرکت های کوچک و متوسط ایجاد نماید. انتظار می رود نتایج این تحقیق بتواند تا حد زیادی تحلیل های صورت گرفته پیرامون گزارشگری بر مبانی استاندارد های بین المللی را برای شرکت های کوچک و متوسط اصلاح نماید. چراکه به نظر می رسد بعد از پذیرش کامل استانداردهای بین المللی در شرکت های بزرگ در ایران، نوبت به شرکت های کوچک و متوسط نیز خواهد رسید.

کلید واژه ها: استانداردهای بین المللی حسابداری، شرکت کوچک و متوسط، گزارشگری شرکتی، پاسخگویی


Abstract

Given the current market conditions in the world, small and medium-sized enterprises are subject to the attention of many investors. As a result, companies in some countries began to report financial information based on international standards. This research examines the critical international reporting approach for these types of companies. In addition, it seeks to create a useful theoretical framework for making better decisions about the development and implementation of international standards in the form of reporting in small and medium enterprises. The results of this study are expected to largely correct the analysis of the reporting on the basis of international  standards for small and medium enterprises. It seems that small and medium-sized enterprises will also turn out to be fully compliant with international standards along with the large companies in Iran.

Key words: International standards, small and medium enterprises, corporate reporting, accountability

نحوه رفرنس دادن:

جویباری امین مینا، بابادی کامران(۱۳۹۷) پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SMES)، نشریه تحلیل مالی، ۲(۲)، ۳۱-۵۱

Jouybari Amin Mina & Babadi Kamran.(2019). Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium Enterprises –SMES, Journal of financial analysis, 2(2),31-51

دریافت مقاله

JouybariAmin Mina&Kamran Babadi. Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium Enterprises -SMES. Journal of financial analysis, ۲: ۳۱-۵۱, ۲۰۱۹. (IF=0.000)

[BibTeX] [Download PDF]
@article{jouybariamin mina&kamran babadi2019adoption,
  title={Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium Enterprises -SMES},
  author={JouybariAmin Mina\&Kamran Babadi},
  journal={Journal of financial analysis},
  year={2019},
  pages={31-51},
  publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۲۸۸

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*