تاثیر فرهنگ حسابداری بر بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و کیفیت اطلاعات حسابداری

رحمت الله صادقیان۱ حمید اسدزاده۲ امیرحسین حسین پور۳*

  • شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
  • دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران
  • دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران ( نویسنده مسئول)

 

ارتباط با نویسنده: . amhosseinpour@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۳۱/۰۳/۱۳۹۶، تاریخ انجام اصلاحات:۳۱/۰۶/۱۳۹۶ تاریخ پذیرش:۱۸/۰۷/۱۳۹۶


 

The Impact of accounting Culture influences on the use of International Financial Reporting Standards and the quality of accounting information 

*Rahmatollah Sadeghian ۱ Hamid Asad Zadeh۲ Amir Hossein Hossein Pour۳

The Iranian Association of Certified Public Accountants

PhD student of Accounting , Tehran University

PhD student of  Accounting , Tehran University/Corresponding Author

Email: amhosseinpour@yahoo.com

  Received 21/06/2017, Revised 22/09/2017, Accepted 10/10/2017


چکیده

اهمیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بین کشورها، به عنوان زبان مشترک تجارت و همچنین ابزاری جهت مقایسه گزارشهای مالی در سطح جهان، افزایش یافته است. با توجه به ساختار چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای بین المللی، این استانداردها نسبت به استانداردهای ایران به بیان صادقانه برای محتوای اطلاعات مالی توجه زیادی داشته و به محافظه کاری توجه کمتری دارد. با توجه به این که حسابداری هر کشور برمبنای فرهنگ هر کشور پیاده می شود، لذا در جهت پیاده سازی با کیفیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بایستی فرهنگ حسابداری ایران به طرف مدل بین المللی آنحرکت کند. در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی: فرهنگ حسابداری، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، کیفیت اطلاعات حسابداری

 

Asad Zadeh Hamid SadeghiaRahmatollah n. The Impact of accounting Culture influences on the use of International Financial Reporting Standards and the quality of accounting information. Journal of Financial Analysis , ۱: ۱۵-۶۰, ۲۰۱۷. (IF=1.014)

[BibTeX] [Download PDF]
@article{ sadeghiarahmatollah n2017,
  title={ The Impact of accounting Culture influences on the use of International Financial Reporting Standards and the quality of accounting information},
  author={ SadeghiaRahmatollah n, Asad Zadeh Hamid, Hossein Pour Amir Hossein },
  journal={Journal of Financial Analysis },
  year={2017},
  pages={15--60},
  publisher={IJFA}
}

فایل کامل مقاله  download (1)

بازدیدها: ۳۶۱

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*