مطالب ارسالی توسط hossein

تاثیر فرهنگ حسابداری بر بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و کیفیت اطلاعات حسابداری

چکیده
با توجه به افزایش تجارت جهانی، اهمیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بین کشورها، به عنوان زبان مشترک تجارت و همچنین ابزاری جهت مقایسه گزارشات مالی در سطح جهان، افزایش یافت. بکارگیری این استانداردها در ایران در دوران پسا برجام اهمیت بسزایی به خود گرفت. با توجه به ساختار چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای بین المللی، این استانداردها نسبت به استانداردهای ایران به بیان صادقانه برای محتوای اطلاعات مالی توجه زیادی دارد و به محافظه کاری توجه کمتری می کند. استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با توجه به کشوری که درآن مورد پذیرش و بکارگیری قرار گرفته می شود، دارای مزایا و چالش هایی است؛ که از مزایای آن در کشور ایران می توان به تسهیل در ایجاد روابط تجاری و جذب سرمایه گذاری از کشورهای مختلف جهان در دوران پسا برجام و از چالش های آن می توان به نیاز به آموزش این استاندارها و بکارگیری ارزش منصفانه در کشوری با اقتصاد دارای نوسان بالا، اشاره کرد. با توجه به این که حسابداری هر کشور برمبنای فرهنگ هر کشور پیاده می شود و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برگرفته از فرهنگ آنگلو ساکسون می باشد، لذا در جهت پیاده سازی با کیفیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بایستی فرهنگ حسابداری ایران به طرف مدل آنگلو ساکسونی حرکت کند. همچنین یکی از مهمترین اثرات بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، تاثیر این استانداردها بر کیفیت اطلاعات حسابداری و مالی می باشد که در این مقاله به تفصیل به آن پرداخته می شود.

بازدیدها: ۳۵۱