انتخاب های منطقی

سرمایه گذاران به دو دلیل به اطلاعات مالی رجوع می کنند..

۱- ارزیابی توانایی مدیریت برای اداره دارایی های شرکت (مباشرت)

۲- تصمیم گیری در خصوص مدیریت سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری های بالقوه (تصمیم گیری)

سرمایه گذار همواره به دنبال ابزاری بوده اند تا بتوانند بازده سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند، در جهت پاسخگویی به این نیاز تحلیلگران، تلاش می کنند تا ضمن مطالعه و بررسی راه های نیل به ارزیابی شرکتها، مفیدترین اطلاعات را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.

معمولاً در اقتصاد و بخصوص در سرمایه گذاری فرض بر این است که سرمایه گذاران منطقی عمل می کنند. سرمایه گذاران منطقی، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می دهند و طبیعی است که در این حالت می توان گفت سرمایه گذاران نسبت به ریسک علاقه ای ندارند، به عبارت دقیقتر سرمایه گذاران ریسک گریز هستند. یک سرمایه گذار ریسک گریز ، در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده مناسبی دارد . باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست، اگر چه میزان ریسک خیلی زیاد باشد، چون در این حالت انتظار بازده بالایی نیز وجود دارد . در واقع، سرمایه گذاران به طور منطقی نمی توانند انتظار داشته باشند که بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند. از طرف دیگر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افراد در تصمیم گیری های خود تحت شرایط ریسک، به هیچ وجه به صورت منطقی و عقلایی عمل نمی کنند

 

بازدیدها: ۱۷۷