بررسی عوامل درآمد زائی در آموزش عالی مطالعه موردی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نفیسه رجب زاده *

کارشناس مسئول بودجه  دفتر برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات وفناوری

ارتباط با نویسنده: Nafiseh_rajabzadeh@yahoo.com


Income Generation Factors In Higher Education, Case Study of Affiliated Universities, Ministry of Science, Research and Technology in Iran 

Nafise Rajabzade *

    The Planning, Budget and Organization Office, The Ministry of Science, Research and Technology, Iran

Email: Nafiseh_rajabzadeh@yahoo.com

  Received 26/09/2017, Revised 28/10/2017, Accepted 3/12/2017


چکیده

دانشگاههای  ایران بطور متمرکز اداره می شوند و از نظر بودجه ای وابسته به دولت می باشند.این مساله چالشی است که دانشگاهها را همراه دولت به حضیض رکود و اوج رونق می رساند . از طرفی  شرایط ناپایدار اقتصادی کشور که بدلیل بیماری هلندی وابسته به درآمد نفتی است و از سوی دیگر اعمال تحریم­ها و یا در نقطه مقابل لغو تحریمها ، همگی مواردی است که موجب شده است  بودجه دانشگاه به بودجه­ای غیر قابل اتکا وابستگی شدید داشته باشد .

صرفنظر از اینکه توسعه کمی دانشگاهها تا چه میزان همگام با توسعه کیفی بوده است و دانشگاه موفق به ایفای رسالت خود در تربیت نیروی انسانی کارا  جهت رسیدن به رشد اقتصادی تعیین شده در سند چشم انداز و برنامه ها ی توسعه اقتصادی، ‌سیاسی و اجتماعی شده باشد. مساله تامین مالی هزینه های موسسات آموزش عالی چالشی است که بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت می نماید. مطالعه حاضر، منابع مالی دانشگاههای داخلی و خارجی،  تحلیل منابع درآمد اختصاصی سال ۹۴ دانشگاهها را مورد واکاوی قرار داده و راهکارهایی را برای افزایش درآمد اختصاصی در دانشگاهها، پیشنهاد می­دهد.

 

کلمات کلیدی: تامین مالی آموزش عالی، درآمد اختصاصی، منابع مالی دانشگاهها


Income Generation Factors In Higher Education, Case Study of Affiliated Universities, Ministry of Science, Research and Technology in Iran /Nafise Rajabzade

Iranian universities are centrally governed and funded by the government. This is a challenge that will put the universities together with the government in a recession and a peak. On the other hand, the country’s unsustainable economic conditions, which are linked to Dutch disease of oil income and which, on the other hand, impose sanctions or counteract the abolition of sanctions, are all causes; the university budget is highly dependent on an unreliable budget.
Regardless of the extent to which the quantitative development of universities has been consistent with quality development and the University has succeeded in fulfilling its mission – training of efficient manpower to achieve the economic growth set out in the vision document and economic, political and social development plans- ; The issue of financing the costs of higher education institutions is a challenge that is more important than ever. In this study, the financial resources of domestic and foreign universities and the investigation of special revenue of universities in the year of 2015, have been analyzed and some methods are suggested to increase .special revenue in universities

 

 

Nafise Rajabzade. Income Generation Factors In Higher Education, Case Study of Affiliated Universities, Ministry of Science, Research and Technology in Iran. Journal of Financial Analysis , ۲: ۱-۱۵, ۲۰۱۸. (IF=.001)
[BibTeX]
@article{nafise rajabzade۲۰۱۸income,
  title={Income Generation Factors In Higher Education, Case Study of Affiliated Universities, Ministry of Science, Research and Technology in Iran},
  author={Nafise Rajabzade},
  journal={ Journal of Financial Analysis },
  year={2018},
  pages={1--15},
  publisher={IJFA}
}

 دریافت فایل مقاله

 

[ views ]

بازدیدها: ۱۸۸

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*