سلامت نظام مالی

ثبات مالی مرتبط با معماری صحیح بخش مالی است و در هر کشوری پس از فائق آمدن بر مشکلات موجود در نظام اقتصادی خود، نیازمند بازتعریف نقش‌ها و قواعد در نظام مالی است. البته باید توجه نمود این تعبیر به معنای وجود تقدم و تاخر در اصلاحات نیست بلکه می‌توان گفت که حل مشکلات مربوط به نظام مالی نقش بسزایی در مشکلات اقتصادی هم دارد.

یکی از موارد با اهمیت مرتبط با هر نظام مالی، ارائه صحیح و شفاف اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی آن است. با توجه به گسترش روز افزون واحدهای تجاری و در نتیجه افزایش حجم عملیات تجاری، نقش و مسئولیت تهیه کنندگان این گزارشها هرروز مهم تر و مشکلتر می شود. البته در این راه نیازمند وجود نظریه ها ی محکم و با ثبات جهت پیشبرد کارهای  نیز هستند. گزارشها و صورتهای مالی تهیه شده توسط حسابداران برای ادامه موفقیت آمیز فعالیت واحد تجاری اهمیت بسزایی دارد. اقتصاددانان، سرمایه گذاران، مدیران واحدهای تجاری و بانک های تکیه بسیاری به  گزارشهای در مورد پیش بینی روند آتی عملیات واحد تجاری می کنند.

بازدیدها: ۲۱۷